financial във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за financial в Английски»Френски речника

financial [Brit fʌɪˈnanʃ(ə)l, fɪˈnanʃ(ə)l, Am fəˈnæn(t)ʃəl, faɪˈnæn(t)ʃəl] ADJ

financial в PONS речника

Преводи за financial в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за financial в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
financier (-ière)

financial Примери от PONS речника (редакционно проверени)

bailleur(-euse) m (f) de fonds
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文