finances във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за finances в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.finance [Brit ˈfʌɪnans, fʌɪˈnans, fɪˈnans, Am ˈfaɪnæns, fəˈnæns] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за finances в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

finances в PONS речника

Преводи за finances в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за finances в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

finances Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文