fight във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fight в Английски»Френски речника

1. fight (struggle):

2. fight (outbreak of fighting):

1. fight (gen) fig:

2. fight lit MILIT:

fight в PONS речника

Преводи за fight в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за fight в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

fight Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文