fetch във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fetch в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. fetch (bring):

(r)apporter qc à qn

I.fetch in VERB [Brit fɛtʃ -, Am fɛtʃ -] inf (fetch [sth] in, fetch in [sth])

I.fetch out VERB [Brit fɛtʃ -, Am fɛtʃ -] inf (fetch [sth] out, fetch out [sth])

II.fetch out VERB [Brit fɛtʃ -, Am fɛtʃ -] inf (fetch [sb] out, fetch out [sb])

Преводи за fetch в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

fetch в PONS речника

Преводи за fetch в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fetch в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fetch Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文