feet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за feet в Английски»Френски речника

Вижте също: foot

1. foot ANAT:

à pied
my foot inf!
mon œil! inf

1. foot ANAT:

à pied
my foot inf!
mon œil! inf

feet в PONS речника

Преводи за feet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: foot

Phrases:

Phrases:

Преводи за feet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

feet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文