feelings във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за feelings в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. feeling (emotion):

2. feeling (opinion, belief):

4. feeling (impression):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за feelings в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

feelings в PONS речника

Преводи за feelings в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за feelings в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

feelings Примери от PONS речника (редакционно проверени)

feelings Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за feelings в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文