feeling във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за feeling в Английски»Френски речника

1. feeling (emotion):

2. feeling (opinion, belief):

4. feeling (impression):

1. feel (experience):

2. feel (believe, think):

to feel (that) …

3. feel (physically):

4. feel (touch deliberately):

1. feel (emotionally):

2. feel (physically):

3. feel (create certain sensation):

4. feel (want):

Вижте също: feel around, feel for

feeling в PONS речника

Преводи за feeling в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. feel (have a sensation or emotion):

to feel as if ...
Индивидуални преводни двойки

Преводи за feeling в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

feeling Примери от PONS речника (редакционно проверени)

feeling Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文