feel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за feel в Английски»Френски речника

1. feel (experience):

2. feel (believe, think):

to feel (that) …

3. feel (physically):

4. feel (touch deliberately):

1. feel (emotionally):

2. feel (physically):

3. feel (create certain sensation):

4. feel (want):

Вижте също: feel around, feel for

Индивидуални преводни двойки

feel в PONS речника

Преводи за feel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. feel (have a sensation or emotion):

to feel as if ...
Индивидуални преводни двойки

Преводи за feel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

feel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

feel Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за feel в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文