feed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за feed в Английски»Френски речника

1. feed (supply with food):

I.feed back VERB [Brit fiːd -, Am fid -] (feed [sth] back, feed back [sth])

feed в PONS речника

Преводи за feed в Английски»Френски речника

feed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

licence [or license Am ] fee

feed Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за feed в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文