fed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fed в Английски»Френски речника

Вижте също: feed

1. feed (supply with food):

Вижте също: federation, Federal Reserve System, Federal

2. federal → Fed inf

1. feed (supply with food):

fed в PONS речника

Преводи за fed в Английски»Френски речника

fed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

fed Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за fed в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文