fears във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fears в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. fear (dread, fright):

have no fear! liter or hum
de peur que
+ subj fear of God

2. fear (worry, apprehension):

1. fear (be afraid of):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fears в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

fears в PONS речника

Преводи за fears в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. fear no pl (state of being afraid):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fears в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fears Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文