families във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за families в Английски»Френски речника

family (gen) LING, ZOOL (group)
to be in the family way inf, hum

families в PONS речника

Преводи за families в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. family no pl (relations, family members):

Преводи за families в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

families Примери от PONS речника (редакционно проверени)

families Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文