falling във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за falling в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

falling-off [Brit fɔːlɪŋˈɒf, Am ˌfɔlɪŋˈɔf, ˌfɔlɪŋˈɑf] NOUN a. falloff

1. fall (come down):

2. fall:

chuter inf

9. fall ground → fall away

Вижте също: fall away

Преводи за falling в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

falling в PONS речника

Преводи за falling в Английски»Френски речника

1. fall (drop down from a height):

Phrases:

falling Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to fall (down) in a (dead) faint Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文