faithfully’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за faithfully’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за faithfully’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

faithfully’ в PONS речника

Преводи за faithfully’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за faithfully’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

faithfully’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Yours faithfully Brit, Aus
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文