facts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за facts в Английски»Френски речника

1. fact (accepted thing):

2. fact U (truth):

Индивидуални преводни двойки

facts в PONS речника

Преводи за facts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за facts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

facts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文