fact-finding във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fact-finding в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за fact-finding в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. mission (tâche):

information [ɛ̃fɔʀmasjɔ̃] NOUN f

1. information (renseignement):

3. information:

information PRESSE, RADIO, TV (activité)

fact-finding в PONS речника

Преводи за fact-finding в Английски»Френски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文