face във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за face в Английски»Френски речника

1. face ANAT (gen):

to look sb in the face lit, fig
to put one's face on inf hum

1. face (look towards):

2. face (confront):

face в PONS речника

Преводи за face в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

about-face [əˈbaʊtfeɪs] NOUN Am, Aus, about-turn [əˈbaʊttɜ:n, Am -tɜ:rn] NOUN Aus, Brit

Преводи за face в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

face Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文