eyes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за eyes в Английски»Френски речника

1. eye ANAT:

2. eye attr (relating to the eye):

2. eye (ogle at) inf → eye up

Вижте също: eye up

eyes в PONS речника

Преводи за eyes в Английски»Френски речника

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

eyes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文