expiration във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за expiration в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: expiry date

Преводи за expiration в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

expiration в PONS речника

expiration Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文