evidence във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за evidence в Английски»Френски речника

1. evidence U LAW:

2. evidence LAW (testimony):

evidence в PONS речника

Преводи за evidence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. evidence LAW:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за evidence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

evidence Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文