everything във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за everything в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

everything PRON Everything is almost always translated by tout. For examples and particular usages, see below.:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за everything в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

everything в PONS речника

Преводи за everything в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. everything (all things):

Вижте също: anything

1. anything (something):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за everything в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

everything Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文