evening във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за evening в Английски»Френски речника

1. evening:

II.evening [Brit ˈiːv(ə)nɪŋ, Am ˈivnɪŋ] INTERJ inf a. good evening

evening в PONS речника

Преводи за evening в Английски»Френски речника

evening Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文