eternal във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за eternal в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.eternal [Brit ɪˈtəːn(ə)l, iːˈtəːn(ə)l, Am əˈtərn(ə)l] ADJ (gen)

Преводи за eternal в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

eternal в PONS речника

Преводи за eternal в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за eternal в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

eternal Примери от PONS речника (редакционно проверени)

étudiant(e) m (f) à vie
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文