etc във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за etc в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

II.hiccup, hiccough [Brit ˈhɪkʌp, Am ˈhɪkəp] VERB intr <part prés etc hiccuping, hiccuped or hiccupping, hiccupped>

Индивидуални преводни двойки

Преводи за etc в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

etc в PONS речника

Преводи за etc в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за etc в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

etc Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文