establishment във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за establishment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

establishment [Brit ɪˈstablɪʃm(ə)nt, ɛˈstablɪʃm(ə)nt, Am əˈstæblɪʃmənt] NOUN

Phrases:

re-establishment [Brit ˌriːɪˈstablɪʃm(ə)nt, ˌriːɛˈstablɪʃm(ə)nt, Am ˌriəˈstæblɪʃmənt] NOUN

anti-establishment [Brit antɪɪˈstablɪʃm(ə)nt, Am ˌæn(t)iɪˈstæblɪʃmənt, ˌænˌtaɪɪˈstæblɪʃmənt] ADJ

Преводи за establishment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

establishment в PONS речника

Преводи за establishment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за establishment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

establishment Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文