er във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за er в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за er в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

er в PONS речника

er Примери от PONS речника (редакционно проверени)

er! ... how can I put it?
have you done the job? ― er yes ..., well, no
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文