envelope във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за envelope в Английски»Френски речника

envelope [Brit ˈɛnvələʊp, ˈɒnvələʊp, Am ˈɛnvəˌloʊp, ˈɑnvəˌloʊp] NOUN

envelope в PONS речника

Преводи за envelope в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dos m

Преводи за envelope в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

envelope Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文