entry във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за entry в Английски»Френски речника

4. entry (recorded item):

5. entry:

entry в PONS речника

Преводи за entry в Английски»Френски речника

entry Примери от PONS речника (редакционно проверени)

entry Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за entry в Френски»Английски речника

entry Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за entry в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文