entre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за entre в Английски»Френски речника

4. entry (recorded item):

5. entry:

entre в PONS речника

Преводи за entre в Английски»Френски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文