engagement във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за engagement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

engagement [Brit ɪnˈɡeɪdʒm(ə)nt, ɛnˈɡeɪdʒm(ə)nt, Am ɪnˈɡeɪdʒmənt, ɛnˈɡeɪdʒmənt] NOUN

Преводи за engagement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

engagement в PONS речника

Преводи за engagement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за engagement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

engagement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文