employee: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за employee: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

employee [Brit ɛmplɔɪˈiː, ɛmˈplɔɪiː, ɪmˈplɔɪiː, Am ɛmˈplɔɪi, ɛmˌplɔɪˈi] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за employee: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

employee: в PONS речника

Преводи за employee: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за employee: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

employee: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

employee: Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文