elieve във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за elieve в Английски»Френски речника

1. believe (accept as true):

2. believe (think, be of the opinion):

1. relieve (alleviate):

to relieve congestion MED, MOTOR

elieve в PONS речника

Преводи за elieve в Английски»Френски речника

Вижте също: eight

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文