electricity във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за electricity в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

electricity [Brit ˌɪlɛkˈtrɪsɪti, ˌɛlɛkˈtrɪsɪti, ˌiːlɛkˈtrɪsɪti, Am əˌlɛkˈtrɪsədi] NOUN lit, fig

Преводи за electricity в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
électricité ELEC, PHYS

electricity в PONS речника

Преводи за electricity в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
usager(-ère) m (f)

Преводи за electricity в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

electricity Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文