education във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за education в Английски»Френски речника

1. education (training):

2. education (formal schooling):

5. education attr (relating to education):

co-education [Brit kəʊɛdjuːˈkeɪʃ(ə)n, Am ˌkoʊˌɛdʒəˈkeɪʃ(ə)n] NOUN

education в PONS речника

Преводи за education в Английски»Френски речника

education Примери от PONS речника (редакционно проверени)

education Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文