economical във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за economical в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

economical [Brit iːkəˈnɒmɪk(ə)l, ɛkəˈnɒmɪk(ə)l, Am ˌɛkəˈnɑmɪk(ə)l, ˌikəˈnɑmɪk(ə)l] ADJ

Преводи за economical в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

economical в PONS речника

Преводи за economical в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за economical в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

economical Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文