economic във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за economic в Английски»Френски речника

economic [Brit ˌiːkəˈnɒmɪk, ɛkəˈnɒmɪk, Am ˌɛkəˈnɑmɪk, ˌikəˈnɑmɪk] ADJ

economic в PONS речника

Преводи за economic в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

socio-economic [ˌsəʊʃiəʊˌi:kəˈnɒmɪk, Am ˌsoʊsioʊˌekəˈnɑ:mɪk] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за economic в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

economic Примери от PONS речника (редакционно проверени)

economic Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文