ear във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ear в Английски»Френски речника

2. ear (hearing, perception):

3. ear BOT (of wheat, corn):

to be on one's ear Irish (drunk) inf
to be on one's ear Irish (drunk) inf
to get a thick ear inf

Вижте също: flap, deaf, bend

I.deaf [Brit dɛf, Am dɛf] NOUN Ce mot peut être perçu comme injurieux dans cette acception. Lui préférer hearing-impaired.

1. bend (gen):

pli m

1. bend:

ear в PONS речника

Преводи за ear в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ear в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ear Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to make a pig's ear of sth Brit inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文