dying във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dying в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

dying → die

Вижте също: die

1. die (expire, end one's life):

4. die (of boredom, shame, fright):

die fig

1. die (expire, end one's life):

4. die (of boredom, shame, fright):

die fig

Преводи за dying в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dying в PONS речника

Преводи за dying в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за dying в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dying Примери от PONS речника (редакционно проверени)

à ma mort
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文