dumb във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dumb в Английски»Френски речника

dumb [Brit dʌm, Am dəm] ADJ Ce mot peut être perçu comme injurieux dans cette acception. Lui préférer speech impaired.

dumb в PONS речника

Преводи за dumb в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dumb в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dumb Примери от PONS речника (редакционно проверени)

sourd(e)-muet(te)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文