driving във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за driving в Английски»Френски речника

drink-driving [Brit ˌdrɪŋkˈdrʌɪvɪŋ, Am ˈdrɪŋk ˈˌdraɪvɪŋ] Brit NOUN

driving в PONS речника

Преводи за driving в Английски»Френски речника

driving Примери от PONS речника (редакционно проверени)

driving Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за driving в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文