dripping във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dripping в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. drip:

exsuder liter

Преводи за dripping в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dripping в PONS речника

Преводи за dripping в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dripping в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
drip Brit

dripping Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文