draughts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за draughts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за draughts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

draughts в PONS речника

Преводи за draughts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за draughts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
draught Brit
draught Brit
draught Brit

draughts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文