draft във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за draft в Английски»Френски речника

6. draft Am → draught

Вижте също: draught, bank draft

draft в PONS речника

Преводи за draft в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

4. draft Am → draught

Вижте също: draught

Индивидуални преводни двойки

Преводи за draft в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

draft Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文