doors във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за doors в Английски»Френски речника

3. door (entrance):

doors в PONS речника

Преводи за doors в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. door (movable barrier):

Преводи за doors в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

doors Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文