dog във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dog в Английски»Френски речника

dog → teach

Вижте също: teach

1. teach (instruct):

2. teach (impart):

4. teach (as correction) inf:

III.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America

III.hot dog <part prés hot dogging; prét, part passé hot dogged> VERB trans

dog в PONS речника

Преводи за dog в Английски»Френски речника

Phrases:

dog Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文