doctors във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за doctors в Английски»Френски речника

1. doctor MED:

to be under a doctor Brit

doctors в PONS речника

Преводи за doctors в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за doctors в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

doctors Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文