doctor: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за doctor: в Английски»Френски речника

1. doctor MED:

to be under a doctor Brit

doctor: в PONS речника

Преводи за doctor: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за doctor: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

doctor: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文