do във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за do в Английски»Френски речника

1. do (perform task, be busy):

3. do (finish):

6. do (effect change):

6. do (get on):

5. do (in tag questions and responses):

Вижте също: ditto

1. do with (involve):

do в PONS речника

Преводи за do в Английски»Френски речника

4. do (for emphasis):

1. do (carry out):

10. do (make neat):

2. do (be satisfactory):

3. do (manage):

1. do up (fasten):

do Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文