discharge във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за discharge в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.discharge NOUN [Brit ˈdɪstʃɑːdʒ, dɪsˈtʃɑːdʒ, Am ˈdɪsˌtʃɑrdʒ]

Преводи за discharge в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

discharge в PONS речника

Преводи за discharge в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за discharge в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

discharge Примери от PONS речника (редакционно проверени)

discharge Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за discharge в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文