directly във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за directly в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.directly [Brit dɪˈrɛktli, dʌɪˈrɛktli, Am dɪˈrɛktli, daɪˈrɛktli] ADV

II.directly [Brit dɪˈrɛktli, dʌɪˈrɛktli, Am dɪˈrɛktli, daɪˈrɛktli] CONJ Brit (as soon as)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за directly в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

directly в PONS речника

Преводи за directly в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за directly в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

directly Примери от PONS речника (редакционно проверени)

directly Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за directly в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文